Pages

Monday, October 8, 2012

Luchtfoto Restrictie KaartOnlangs had ik in het kader van PDOK een discussie over de beschikbaarstelling van hoge resolutie luchtfoto's voor het grote publiek. Hierbij moeten een aantal regels in acht worden genomen. Bepaalde gebieden in Nederland die militair gevoelig liggen moeten op publiek toegankelijke luchtfoto’s onzichtbaar c.q. minder goed zichtbaar gemaakt worden. Maar hoe zit het nou eigenlijk precies met dat blurren c.q. scramblen van die gevoelige gebieden? Wat is gevoelig en wat niet en waar liggen deze gevoelige objecten precies. En hoe zit het eigenlijk met de scambling kwaliteit? Daarover gaat deze Blog!

Gevoelige gebieden
Mijn zoektocht begint uiteraard bij Google. Ik vond al snel onderstaande tekst op retecool.com (onverwachte informatie op deze website ;-)
"In Nederland worden luchtfoto's van objecten van het Minsterie van Defensie om veiligheidsredenen niet zonder meer in de publiciteit gebracht. Dit heeft zijn wettelijke grondslag in het Koninklijk Besluit Luchtfotografie. U kunt meer over de achterliggende regelgeving ervaren via www.mindef.nl/mivd/industrieveiligheid"

Ah zo komen we er wel! Even verder Googlen brengt ons op de website van het Ministerie van Defensie. Hier valt te lezen:
"Boven Nederlands grondgebied mag niet zomaar worden gefotografeerd. Daarvoor is een vergunning van het ministerie van Defensie nodig. Dit besluit is opgenomen in het Koninklijk Besluit Luchtfotografie uit 1959.

Het Koninklijk Besluit geldt niet voor alle luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld bij het fotograferen uit Nederlandse en bondgenootschappelijke militaire luchtvaartuigen voor militaire doeleinden.

Voor vluchten die gebruikt worden voor het vervoer van personen of goederen is ook geen vergunning nodig. Hierbij geldt dat de plaats van bestemming of vertrek buiten Nederland is. Of bij een vlucht tussen twee plaatsen in Nederland dient de vlucht in overeenstemming zijn met een gepubliceerde dienstregeling. In alle andere gevallen is een luchtopnamevergunning nodig"
.

Op de website van Hoogtezicht.nl (door zo'n zoektocht kom je op de meest exotische websites...) komen we weer wat meer te weten over dat Koninklijk Besluit Luchtfotografie: "Ter bescherming van militaire objecten is boven Nederlandse grond het Koninklijk Besluit Luchtfotografie van 1 september 1959, stb.329(KB) van toepassing. In dit KB staan de voorschriften wat betreft het maken van beeldopnamen uit de lucht. Behalve voor lijnvliegtuigen bepaalt het KB dat het zonder vergunning van de Minister van Defensie verboden is om boven Nederlands rechtsgebied beeldopnameapparatuur mee te nemen in een luchtvaartuig en om te fotograferen vanuit een luchtvaartuig. Dit KB is dus ook van toepassing op ieder radiografisch modelvliegtuig met beeldopnameapparatuur aan boord.

Om te mogen fotograferen boven Nederlands rechtsgebied, moet de maker een vergunning van het Ministerie van Defensie kunnen overleggen. Dit geldt zowel voor digitale als analoge opnamen en voor elk soort luchtvaartuig. De vergunning is altijd nodig als iemand beeldopnameapparatuur in of op een luchtvaartuig meeneemt.

De Sectie Luchtfotografie van het Ministerie van Defensie verleent deze vergunningen voor een bepaalde tijd aan bedrijven, instellingen en particulieren. Behalve het kunnen overleggen van een geldige vergunning, moet de maker de gemaakte opnamen ook ter controle aan kunnen bieden aan de Sectie Luchtfotografie.

Overigens is Nederland niet het enige land dat luchtfotografie bij wet heeft geregeld. Veel andere landen hanteren soortgelijke regels, soms is het zelfs onmogelijk om als bedrijf of particulier toestemming te krijgen voor het maken van beeldopnamen vanuit de lucht"
.

Aha, het betreft dus stb.329(KB). Via Google kom ik nu op een site van Marenko.nl, een ballonvaart bedrijf (tja die zweven waarschijnlijk per ongeluk ook wel eens boven een militair terrein met een mand vol toeristen met SLR camera's :-). Hier staat de volledige tekst van het Koninklijk Besluit Luchtfotografie uit 1959.

Ok, alles goed en wel maar WAAR precies mag je nou niet fotograferen? Op Luchtfotoshop.nl lezen we hierover:
Vraag: Is van elke locatie een luchtfoto mogelijk?
Antwoord: In principe wel, op de Luchtfoto Restrictie Kaart staat aangegeven welke objecten c.q gebieden niet of althans niet zonder toestemming van de minister van defensie vooraf gefotografeerd mogen worden. Dit zijn over het algemeen militaire gebieden en koninklijke paleizen.Voor het maken van luchtfoto’s in luchtverkeersleidinggebieden zoals boven de omgeving van Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Maastricht is toestemming van de verkeersleiding nodig. In de regel geeft dit geen probleem.


Aha, er is dus kennelijk zoiets als een Luchtfoto Restrictie Kaart! Googlen leert verder dat deze kaart wordt meegeleverd met een vliegvergunning. In deze brief (vreemd trouwens dat die op het web staat...) vinden we ook dat de MIVD, Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid, Bureau Industrieveiligheid, Sectie ABDO/Luchtfotografie gaat over de vergunning en de Luchtfoto Restrictie Kaart.

Interessant is dat er niets van deze kaart via Google images te vinden is. Zeker is dus dat deze dataset op dit moment nog geen open dataset is :-). Verder kunnen we via Schuhfotografie.nl achterhalen dat "circa negentig procent van het Nederlandse rechtsgebied vrij van restricties is, dus daar is het maken van luchtfoto’s toegestaan". Hieruit deduceer ik -jawel- dat 10% van Nederland tot gevoelig gebied is bestempeld. Nog een beetje doorzoeken levert onderstaand overzicht van gevoelige gebieden (bron).

Herkenbaar
- Het Binnenhof
- Het Catshuis
- Paleis 't Loo Apeldoorn
- Koninklijk Paleis Amsterdam
- NAVO basis Schinnen (zie adres)
- Legerplaats Budel
- Schiphol
- Kempen Airport
- Rotterdam Airport
- Groningen Airport Eelde
- Maastricht Aachen Airport
- Zeeland Airport
- Luchthaven Lelystad
- Luchtvaartterrein Ameland
- Luchtvaartterrein Texel
- Vliegveld Seppe
- Maasvlakte Air
- Kerncentrale Borssele
- Kerncentrale Petten
- AIVD (zie adres)
- ESA ESTEC (Europese ruimtevaart)
- Europol
- KMA Breda
- Trip van Zoutland kazerne
- Kazerne Vught
- Villa Eikenhorst Wassenaar
- Communicatiecentrum Burum
- Opleidings- en trainingskampen Ruchpen
- Hr. Ms. F804 De Ruyter
- Amerikaanse Ambassade in Den Haag
- VN gevangenis Scheveningen
- Extra Beveiligde Inrichting Vught

Onherkbaar (o.a. militaire doelen)
- Paleis Noordeinde
- Huis Ten Bosch
- Militaire vliegbasis Gilze Rijen
- Militaire vliegbasis Soesterberg
- Militaire vliegbasis Volkel
- Militaire vliegbasis Leeuwarden
- Militaire vliegbasis Twenthe/Enschede Airport
- Militaire vliegbasis Woensdrecht
- Militair luchtvaart terrein Deelen
- Vliegkamp De Kooy/Den Helder Airport
- Vliegkamp Valkenburg, Wassenaar
- Eindhoven Airport
- Militair oefenterrein Sparrendaal, Ermelo
- Militair oefenterrein Leusden/Soesterberg
- Militair oefenterrein Marnewaard
- Genie oefenterrein Wezep
- Mobilisatie complex Oudeland
- Militaire kazerne Lauwersoog
- Engelbrecht van Nassau kazerne, R'daal (Korps Commandotroepen)
- Johan Willem Friso kazerne, Assen
- Majoor Mulderkazerne in Garderen/Stroe
- J. Postkazerne, Havelte
- Kazerne Kamp Holterhoek
- Van Braam Houckgeest Kazerne, Doorn
- Joost Dourleinkazerne (Zuid-Texel)
- Van Ghentkazerne, Rotterdam
- Prins Mauritskazerne, Ede
- Alkamade kazerne + Ex-bunker van Seys-Inquart
- KMS Weert
- Infanterie schietkamp De Harskamp
- Groep Geleide Wapens De Peel
- Logistieke Divisie Rhenen
- Marinecomplex Kattenburg, A'dam (Marinecomplex hier wel zichtbaar)
- Marine Den Helder
- Fregatten Waalhaven Rotterdam
- Fort Rammekens Sloehaven
- Marinekazerne Vlissingen (meer te zien op Ask Maps)
- Kamp Zeist
- LPO Oirschot
- Ministerie van Defensie
- AOCS Nieuw Milligen
- Vliegende Hollander/Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht
- Radarobject van de KLu, NO van Minnertsga
- Munitie/wapen depot Staphorst
- (Voormalig) NAVO-depot Coevorden
- (Voormalig) NATO Satelliet Grondstation Schoonhoven
- TNO Defensie en Veiligheid en NATO C3 Agency
- Telefooncentrale van Defensie Utrecht
- Defensie Pijplijn Organisatie(DPO)
- Nora - Militair zend en ontvang station
- Echelon Ouddorp (Goeree-Overflakee)
- Satelliet interceptie station, Zoutkamp
- Lucht Mobiele Brigade (Schaarsbergen en Assen)
- (Geheime) bunker met communicatie centrum, Wittem Limburg

Onbekend
- Gebouw aan Amalia van Solmststraat, Den Haag
Scrambling en blurring kwaliteit
Zoals gezegd moeten gevoelige gebieden gescrambled c.q. geblurred. Maar wordt dat gedaan en zo ja hoe goed wordt dat dan gedaan? Om daarachter te komen heb ik een kleine vergelijking gemaakt tussen publieke luchtfoto's van Google Maps, Bing Maps, Yahoo Maps en NLR. Dit levert interessante informatie op, zie onderstaande matrix.

Wat direct opvalt zijn de grote verschillen in scrambling c.q. blurring. Google en NLR scramblen zoals te zien is de gevoelige gebieden, zodanig dat er echt geen chocola meer van te maken is. Bing en Yahoo daarentegen blurren de luchtfoto's. Wat ook opvalt is dat bij Yahoo de luchtfoto's het blurren tot een minimum wordt beperkt. Details zijn zeer goed zichtbaar, zeker in vergelijking tot de gescramblede luchtfoto's van Google en NLR.

Het lijkt erop dat er 1. Geen duidelijke regels zijn voor onleesbaar maken van luchtfotos (toe te passen algoritme en gradatie van scrambling en blurring) OF 2. De regels er wel zijn maar niet goed worden nageleefd (handhaving)... OF natuurlijk 1. EN 2. (ai).


Wordt vervolgd wanneer ik nieuwe informatie heb over de Luchtfoto Restrictie Kaart...