Pages

Sunday, July 31, 2011

Een alp in Nederland (3) – Oppervlak, omtrek en volume

Uitgaande van een eenvoudig kegelvormig model van de berg (type mount Kilimanjaro of Fuji, zie vorige blog) volstaat een eenvoudig rekensommetje om uit te rekenen wat het oppervlak en volume van een berg van 3000m ongeveer is. Een ding is zeker, voor deze berg hebben we een immense hoeveelheid bouwmateriaal nodig!

Hellingshoek
Voordat we het oppervlak en volume kunnen berekenen moeten we eerst weten hoe groot de hellingshoek van de berg ongeveer zal zijn. Hier speelt speelt het begrip interne wrijvingshoek een belangrijke rol. Wanneer we aannemen dat de berg opgebouwd wordt uit los materiaal (meer over bouwmateriaal in de volgende blog), dan moet de hellingshoek van de berg kleiner zijn dan de natuurlijke hellingshoek (de interne wrijvingshoek) voor dat materiaal. Deze interne wrijvingshoek is ongeveer 30° (zie dit overzicht van interne wrijvingshoeken voor verschillende materialen). Je kunt deze interne wrijvingshoek zelf nameten door met een trechter een bergje te maken van een bepaald los materiaal. Het materiaal ordent zich vanzelf volgens de interne wrijvingshoek.Wanneer we uitgaan van een hoogte van 3000m en een diameter van het grondvlak van 12000m dan geldt Tan α = 3000 / 6000 = ½. Dit komt overeen met een gemiddelde hellingshoek α van ongeveer 27 graden. De berg is in dat geval in principe stabiel (hoek berg < interne wrijvingshoek).Oppervlak
Nu de radius van het grondvlak bekend is kunnen we het circelvormige oppervlak van het grondvlak eenvoudig uitrekenen, met onderstaande formule.


Bij r = 6.000 meter komt dit neer op π * (6.000)2 = 113.097.336 m2 (113 km2), dus ruim 113 miljoen vierkante meter oppervlak. Dit komt overeen met 12566 voetbalvelden (FIFA afmeting 120x75=9000m2).

Zoals gezegd is het oppervlak van het grondvlak (Ag) = πr², het schuine oppervlak As = πrl waarbij l (Pythagoras) =


L = √((6000)²+(3000)²)=6708,2, dan is het schuine oppervlak As= π * 6000 * 6708,2 = 126.446.665m² = 126,4km².


Omtrek
De omtrek wordt berekend met de formule


en bedraagt 37699 meter. In de toekomst kan dus op kleine afstand van de voet van de berg een leuke marathon wedstrijd rond de berg worden georganiseerd! Deze afstand is om precies te zijn (42195m (afstand marathon) / 2π = 6715m (radius voor circelvormige marathon) - 6000m (radius van de berg)) = 715m vanaf de voet van de berg. Dit circelvormige marathon parcours zou uniek zijn in de wereld.


Inhoud
De inhoud van de berg is de volgende berekening.


Op Wikipedia vinden we dat de inhoud van een kegel is te berekenen door onderstaande formule.


Het volume van de kegel bedraagt dan 1/3 * 3000 * 113.097.336 = 113.097.336.000 m3 (113km3). Er is dus ruim 113 miljard kubieke meter materiaal is nodig voor het maken van de berg, da's niet niks!

Ter vergelijking, De Kuip van Feyenoord heeft een inhoud van 1.500.000 m3 en de Pyramide Cheops 2.600.000 m3. Er passen dus 75.398 voetbalstations en 43.499 pyramides in deze berg.


Spreadsheet
Ik heb in een recente blog een spreadsheet gepubliceerd, waarmee Oppervlak, Volume, Gewicht, Hellingshoek kunnen worden doorgerekend door de Hoogte en Breedte te variëren.Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende

Een alp in Nederland (2) – Nederland is vlak (nog wel...)

Nederland is vlak. Ok, we hebben wat heuvels in Limburg en hier en daar een in de ijstijd gevormde stuwwal; maar ECHTE bergen, die hebben we helaas niet. Daarom rijden ieder jaar weer hordes Nederlanders naar de Alpen om aldaar te genieten van het immer prachtige berglandschap. En in de de file op de duitse autobahn stelt iedereen (ik ook) zich iedere keer de onvermijdelijke vraag, waarom bouwen we in Nederland eigenlijk niet gewoon onze eigen alp van 3000m? Geen gereis meer en het landschap wordt er ook fraaier van! De techniek staat voor niets, dus laten we eens kijken of zoiets echt realiseerbaar is!


Het creëren van een berg met een dergelijke omvang roept direct allerlei vragen op. Hoeveel materiaal heb je nodig om een dergelijke berg te kunnen bouwen en welk bouwmateriaal gebruiken we? Hoeveel ruimte neemt zo’n berg eigenlijk in beslag, hebben we er wel plek voor in Nederland en zo nee, kunnen we er plek voor maken? Hoe zou het landschap eruit komen te zien? Wat levert een 3000 meter hoge berg in Nederland op en wat kost de bouw ongeveer? In de hiernavolgende blogs gaan we hier verder op in.

Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende

Een alp in Nederland (1) - Voorgeschiedenis

Mijn gewaardeerde collega Bert wees mij de afgelopen week op het volgende artikel . “Zeg, dat had jij toch ook al ooit eens bedacht, zo’n berg in Nederland?”. En inderdaad heb ik een paar jaar geleden al eens het idee uitgewerkt voor een alp in Nederland. Ik had het groots aangepakt (“Think Big”), want we willen natuurlijk een berg die echt lekker hoog is. Een mooie drieduizender met eeuwige sneeuw en een echte gletsjer had ik zo gedacht!

Destijds had ik het idee om van het verhaal een boekje te maken, maar dat is er (nog) niet van gekomen. Mede op verzoek van Bert daarom hierbij het verhaal eerst maar eens in de vorm van een serie blogs.

Part 2 - Nederland is vlak (nog wel...)
Part 3 - Oppervlak en volume
Part 4 - Locatie
Part 5 - Bouwmateriaal (1)
Part 6 - Ondergrond
Part 7 - Weer en Klimaat
Part 8 - Spreadsheet
Part 9 - Bouwmateriaal (2)
Part 10 - Schaduw
Part 11 - Waterhuishouding
Part 12 - Bouwmateriaal (3)
Part 13 - Ondergrond (2)