Pages

Sunday, August 21, 2011

Een alp in Nederland (9) – Bouwmateriaal (2)

Magma
Kunnen we trouwens geen berg kunnen maken van magma? Dan moeten we een gaatje boren door de aardkorst waardoor het magma omhoog kan stijgen door het boorgat. Daarna laten we het omhoogborrelende magma op de bouwlocatie stromen en dan is het een kwestie van wachten...


Hoe diep moeten we dan ongeveer boren? De continentale korst onder nederland tussen de 30-40km dik, zie onderstaande kaart die de dikte van de continentale korst weergeeft.


Er zijn al heel wat diepe boringen uitgevoerd. Het allerdiepste serieuze boorgat is het Kola Superdeep Borehole (boorgat diepte 12.262m). Heeft ook een eervolle vermelding in deze lijst, maar kwam slechts tot 1/3 door de continentale korst.

In Duitsland kunnen ze er ook wat van met hun KTB boorgat (Kontinentales Tiefbohrprogramm des Bundesreplik Deutschland).

Het probleem is dat de aardkorst gewoonweg te dik is en dat een gewone boorkop te warm wordt op grote diepte. In de grafieken hieronder is dat goed te zien. Op 12km diepte is het in het Kola boorgat 180 °C. Bij 15.000m diepte zou dat 300 °C zijn. De boorkop functioneert dan niet meer. Als we dieper willen boren zullen er nieuwe boormethoden moeten worden bedacht. Daar zullen ze bij de TU Delft vast wel over nadenken...Maar wacht eens, we hoeven echter niet zo diep te boren want we hebben al een aansluitpunt 2km onder de waddenzee; de krater van de Zuidwalvulkaan!


De vulkaan bevindt zich ongeveer 2km onder het aardoppervlak. Als we in de kraterpijp van de Zuidwalvulkaan zouden boren komt het magma ons wellicht al op veel geringere diepte tegemoet ;-)!


Modder
Als alternatief kunnen we mogelijk ook een moddervulkaan creeren zoals de Sidoarjo vulkaan op Oost Java... Deze vulkaan is ontstaan door een mislukte gasboring van het bedrijf PT Lapindo Brantas en spuwt modder met 3m³/s.


Even rekenen, een berg van 3000m met radius 6000m is 113.097.335.529m³, met dezelfde flow rate als de moddervulkaan op Java (3m³/s) is dat 113.097.335.529 / 3 = 37.699.111.843 seconden = 628.318.531 uur = 26.179.939 dagen = 71.726 jaren. Hm, dat schiet niet echt op...

Diepe (boor)gaten zijn trouwens facinerend, zie onder andere Jehuda Desert Israel, A 450 meter deep hole, A 890 meter deep hole, Rio Rancho New Mexico. Scary!

En natuurlijk zijn er vele science fiction boeken en films over dit onderwerp!

Naar Bouwmateriaal - Deel 1
Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende


Saturday, August 20, 2011

Een alp in Nederland (8) – Spreadsheet

Voor Thijs Zonneveld heb ik een paar weken geleden een
spreadsheet gemaakt waarmee je o.a. het oppervlak, volume, gewicht en hellingshoek kunt doorrekenen wanneer je de hoogte en breedte van de Alp varieert. Aangezien het leuk is om dit te doen zet ik het spreadsheet nu ook online zodat iedereen ermee kan spelen.


De waarden in de groene vlakken kun je variëren, de waarden in blauw zijn formules die automatisch worden doorgerekend. Veel rekenplezier!


Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende

Tuesday, August 9, 2011

Een alp in Nederland (7) – Weer en Klimaat

Belangrijk uitgangspunt is natuurlijk dat we sneeuw krijgen op onze alp, anders kunnen we niet skiën en daar was alles nou vooral om te doen. We moeten dus weten hoe hoog de sneeuwgrens ligt in Nederland.

Temperatuur
Gelukkig is er een duidelijk verband tussen temperatuur en hoogte. Per 1000m daalt de temperatuur met ongeveer 6,5 °C. In onderstaande grafiek is het temperatuurverloop met de hoogte weergegeven. Wanneer het op zeeniveau 15 graden is, is het op 3000m 15 - (3*6,5) = -4,5°C. Op een zomerse dag met 25°C is het op de top dus 5,5°C.


Ook interessant is dat de sneeuwhoogte verband houdt met de breedtegraad. Zo ligt de hoogte van de eeuwige sneeuw aan de evenaar rond de 5500m, en neemt deze richting de polen af tot zeeniveau. De sneeuwgrens in de alpen ligt rond de 2800m. Aangezien Nederland ongeveer 1000km noordelijker ligt (52 graden noorderbreedte), zal de sneeuwgrens iets lager liggen, waarschijnlijk rond de 2400 meter. Het verband tussen sneeuwgrens en breedtegraad is in onderstaand figuur weergegeven.


Wind
In Nederland overheersen westenwinden, dat betekent dat er stuwingsregens zullen optreden aan de westkant van de berg. De berg zal waarschijnlijk geen hele grote invloed uitoefenen op de rest van het weer in Nederland, aangezien we hier geen bergketen hebben maar een solitaire berg van relatief beperkte omvang. Mogelijk dat de gebieden aan de lijzijde van berg enige last hebben van regenschaduw effecten.


Verder moet met name het vliegverkeer rekening houden met turbulentie rondom de berg. Om die reden is de locatie ten noorden van de waddenzee mogelijk te verkiezen boven die voor de kust van Noord-Holland (Schiphol...).


Gletsjers
Wanneer we een 3000m alp bouwen dan zal er waarschijnlijk ook gletsjervorming gaan plaatsvinden! Een gletsjer vormt zich wanneer in de winter meer sneeuw valt dan er in de zomer afsmelt. Boven een bepaalde hoogte komt er netto sneeuw bij (accumulatie), en dit schuift onder invloed van de zwaartekracht naar beneden in de zone waarin netto afsmelting (ablatie) plaatsvindt, zie figuur.


Een gletsjer kan een verwoestend effect hebben op onze alp. Het is de vraag in hoeverre onze berg van (verstevigd) zand bestand is tegen deze natuurkrachten... De kracht van ijs is op onderstaande foto duidelijk te zien.


Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende


Sunday, August 7, 2011

Een alp in Nederland (6) – Ondergrond

Gewicht

Uit de volume berekeningen weten we al hoeveel kubieke meter materiaal nodig is voor het maken van de alp. We kunnen nu berekenen hoeveel kilogram materiaal benodigd is als we uitgaan van een gemiddelde dichtheid van het bouwmateriaal. Op http://www.soortelijkgewicht.com/vaste-stoffen vinden we een overzicht (zand 1800 kg/m3, beton 2400 kg/m3, graniet 2700 kg/m3).
Grofweg kunnen we stellen dat de dichtheid van het materiaal van de berg ongeveer 2000 kg/m3 zal zijn. Dat betekent dat de berg 113.097.336.000 x 2000 = 226.194.672.000.000kg zwaar wordt. Dit gewicht oefent een enorme druk uit op de ondergrond. Welke gevolgen zal dat hebben?

Isostasie
Isostasie is het fenomeen dat wanneer een vast voorwerp in een vloeistof drijft, een groot deel van het vaste voorwerp zich onder de vloeistofspiegel bevindt. Hoe meer materiaal, hoe meer volume boven EN onder de vloeistofspiegel. Dit is weergegen in onderstaand figuur (bron)


Hetzelfde principe geldt voor de continentale platen die drijven op vloeibaar gesteente in het binnenste van de aarde. De vraag luidt nu of de Nederland plotseling gaat zakken of kantelen wanneer we een grote hoeveelheid materiaal samenbrengen op een klein gebied.

Mijn gevoel zegt dat dat niet het geval is. Ten eerste verplaatsen we alleen materiaal vanuit de Noordzee naar een gebied een klein stukje verderop, dus de hoeveelheid materiaal blijft hetzelfde. Het bevindt zich alleen op een wat kleiner gebied. Ten tweede is de hoeveelheid materiaal van de alp in verhouding tot alle materiaal van de continental shelf zo klein dat de verplaatsing van 113km3 waarschijnlijk amper invloed zal hebben (zie onderstaand figuur waarbij de alp in rood is weergegeven. Let op, dit is niet op schaal, in werkelijkheid is de berg nog kleiner).


Ten derde is isostasie een langzaam proces. Dit is in omgekeerde volgorde te zien in Scandinavie, dat was tijdens de ijstijd bedekt met een enorme ijskap, waardoor de onderliggende aardkorst inzakte. Na het afsmelten van de ijskappen rijst Scandinavie nu ongeveerd 1 m per eeuw.Zetting
We hebben berekend dat er 226.000.000.000.000kg materiaal nodig is voor onze alp. Dit oefent een enorme druk uit op de ondergrond. De stevigheid van de directe ondergrond speelt dus een belangrijke rol.

Meest stevig (zie Zwitserland) is natuurlijk een mooie granieten basis. Jammer genoeg heeft Nederland alleen in het meest zuidelijke en oostelijke regio's vast gesteente, de overige delen van Nederland bestaan uit zand of klei op zand. Er is wel een soort stabiele zandbasis, het pleistoceen zand. Deze zandlaag zit in het westen rond 15m diepte, naar het oosten toe neemt de diepte af en rond nijmegen komt deze laag aan het oppervlakte.


Op de geologische kaart van Nederland is de ligging van holoceen klei/veen op zand en de dagzooming van pleistoceen te zien (zie legenda eenheden).Door het enorme gewicht van de alp treedt zetting op. Dat wil zeggen dat door de druk van het materiaal de ondergrond indeukt. Er zijn 2 soorten zetting, primaire zetting is de loodrechte inzakking van de ondergrond direct onder de alp. Secundaire zetting (ook wel creep genoemd) is het fenomeen dat door de druk materiaal naar de zijkanten wordt geperst. Eigenlijk hetzelfde als wanneer je met je laarzen in de modder gaat staan. De modder krult onder je laarzen vandaan


Door het enorme gewicht van de alp zal de holocene slappe laag (veen en klei) aan de zijkanten van de berg grotendeels wordt weggeperst. Mogelijk dat zelfs de pleistocene zandlaag wordt weggeduwd. De mate waarin dit zal gebeuren is niet eenvoudig te berekenen, hiervoor is een gedetailleerd beeld van de ondergrond ter plaatse nodig. Er zal daarom uitgebreid geologisch onderzoek (seismiek + grondboringen) nodig zijn.

Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende

Thursday, August 4, 2011

Een alp in Nederland (5) – Bouwmateriaal (1)

De volgende vraag die opkomt is welk bouwmateriaal gaan we gebruiken en hoe we al dat transporteren naar de bouwlocatie? Daarover meer in deze blog!

Zand
Aan zand geen gebrek in Nederland... Dus het ligt voor de hand dit materiaal te gebruiken voor het bouw van de berg. We kunnen best een laagje van het Nederlands Continentaal Plat (NCP, zie kaart) afschrapen om onze berg mee te bouwen.


Hoe groot is het oppervlak Nederlands continentaal plat eigenlijk? Op de website www.zeezicht.nl lezen we hierover wat interessante feiten.

Het Nederlands deel van het Continentaal Plat beslaat 60.000 vierkante kilometer. De landoppervlakte van Nederland is ca. 35.000 vierkante kilometer, met het zoete water meegerekend is de oppervlakte 41.500 vierkante kilometer. Bijna 60% van Nederland is dus zee.

Tussen 1960 en 1975 hebben de Noordzeestaten onderling verdragen gesloten om de landsgrenzen op het Continentaal Plat vast te leggen.Het oudste verdrag is dat tussen Nederland en Duitsland (1964). De grens werd toen slechts gedeeltelijk (over een gedeelte van 26 zeemijl) vastgesteld. Verdere overeenstemming was niet mogelijk omdat er onenigheid tussen Nederland, Duitsland en Denemarken was over de juiste verdelingscriteria. Duitsland was bang door de vorm van de kust geheel ingesloten te worden door de andere twee landen. Tot op heden is de grens tussen Nederland en Duitsland in het Eems-Dollard-gebied niet duidelijk vastgesteld.


Ok, dus 60.000km2 (zeg maar grofweg een gebied van 200x300km), dat is 60.000.000.000m2. In de vorige blog hebben we al berekend dat we 113.097.336.000m3 materiaal nodig hebben. Dat betekent dat als we 113.097.336.000m3 / 60.000.000.000m2 = een laag van ongeveer 2 meter (1,88m) van het gehele continentale plat moeten afhalen... dat valt wel mee. Als we wat meer weghalen (bvb 10m) dan volstaat uiteraard een kleiner gebied. Stel dat we maximaal 10m afgraven van de zeebodem, dan hebben we een afgravingsgebied nodig van 113.000.000.000 / 10 = 11.300.000.000m2, een gebied van 100x113km.

Op dit moment wordt ook Noordzeezand gebruikt voor zandsuppleties (zie foto) en de aanleg van de tweede maasvlakte. Op de website Noordzeeloket zijn interessante statistieken te vinden over winbare hoeveelheden zand en hoeveel op dit moment wordt gewonnen.

Sinds 1974 is op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) ongeveer 450 miljoen m³ zand gewonnen, waarvan 175 miljoen m³ uit de vaargeulen. De resterende 237 miljoen m³ komt, uitgaande van een winningsdiepte van twee meter, overeen met een oppervlak van 119 km². Jaarlijks wordt ongeveer 25 miljoen m³ zand gewonnen, waarvan ongeveer de helft voor gebruik als ophoogzand op land en de andere helft voor de kustverdediging (vooroever- of strandsuppletie). Sinds vooroeversuppleties worden toegepast, is de zandwinning voor kustverdediging sterk toegenomen.


Een berg met zand maken is mogelijk maar we willen natuurlijk ook wegen en gebouwen en kabelliften bouwen op de berg... we zullen het zand daarom moeten verstevigen met een bindmiddel. Dit kan bijvoorbeeld cement zijn of een vergelijkwaardig alternatief. Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beton lees ik een interessant gegeven over beton.

Door de relatief lage prijs van het materiaal, de relatieve inertie, de eenvoud van het gebruik en door de vele mogelijkheden is beton een veelgebruikt bouwmateriaal. Jaarlijkse verbruiken de geïndustrialiseerde landen bijna een kubieke meter beton per persoon.


In Europa wonen 500.000.000 inwoners, dat is dan 500.000.000m3 ( 0,5km3) beton. We hebben 113km3 nodig dus als iedere europeaan nu eens 226 jaar lang een kuub doneert dan zijn we er ;-).

Iets nieuws in dit kader zijn biogrouten. Biogrout stabiliseert zand- en grindlagen net als cement. Maar hier wordt gebruik gemaakt van Bacteriën.


BioGrout zorgt ervoor dat er een cementatieproces gerealiseerd wordt in de grindlaag. Door het injecteren van een bacteriehoudende vloeistof ontstaan er kalk-kristallen die de zand- en grindkorrels aan elkaar kitten. Dit cementatieproces is een natuurlijk proces dat normaal gesproken honderden jaren duurt. Door het injecteren van de juiste bacterieen kan dit proces versneld worden en duurt het nog slechts een paar dagen. De bacterien kunnen onder lage druk geinjecteerd worden om een grote injectie afstand te bewerkstelligen.

Meer info op http://www.biogrout.com.

BioGrouting is the in-situ stimulation of a cementation process, where sand is converted into a sandstone-like material using calcium carbonate crystals. A natural biological process is used for this diagenesis. It is based on a reaction where naturally-occurring bacteria ensure that small chalk crystals are deposited on the surface of sand grains. The resultant transformation from a loose-grained to a cemented material leads to a marked increase in the strength and stiffness of the material. At normal pressure and temperature, and under the correct process conditions, the process takes place in a matter of days.

En voor de liefhebbers van details een proefschrift over dit onderwerp, getiteld “Ground Improvement by Microbially Induced Carbonate Precipitation”. En een mooie presentatie van Gerard van Zwieten.


Saillant detail is dat een van de ingredienten ureum is... dus we kunnen allemaal ons steentje bijdragen ;-).


Een andere manier om los zand te verstevigen is door het te smelten. Mogelijk kunnen we zonne-energie gebruiken om de zandkorrels geheel of gedeeltelijk aan elkaar te smelten. Dat kan relatief eenvoudig op kleine schaal (zie onderstaand filmpje). Misschien is het mogelijk om met grotere spiegels snel grotere oppervlakken te smelten.
Zandtransport is eenvoudig, dat doen we door middel van zandopspuiting via sleephopperzuigers en persbuizen, ervaring genoeg bij de Nederlandse ingenieursbureau’s op dit gebied. Het is wel even de vraag of we genoeg pompen en buizen hebben... (berekening volgt later).Gesteente
Stel we bouwen de berg met echt degelijk materiaal, bijvoorbeeld gesteente uit Zwitserland. De Zwitsers kunnen vast wel 1 berg missen, ze hebben er immers genoeg. Ik zou zeggen, we ruilen; wij krijgen een berg van hen, wij sturen hen 100 jaar lang tulpenbollen en Edammer kaas.

Hoe gaan we het materiaal vervoeren? Ik stel voor, we zagen een van de alpen netjes in blokjes van 1m2 en stapelen het hier in Nederland weer op... dat zijn dan wel heeeel veel blokjes (ruim 113 miljard). Om het stapelen te vergemakkelijken kunnen we het lego model toepassen, dan blijft de boel wat steviger staan. Je ziet ze al steeds vaker op bouwterreinen.
Vervoer per schip van zwitserland naar Nederland geeft 11.594 vrachtschepen en 1796 duw- en sleepboten met totaal tonnage 12.244.763 Ton. Tankers tellen niet mee dus ongeveer 10 miljoen Ton vrachtvervoer x 1000 = 10 miljard kg vervoercapaciteit. Als die nu eens allemaal per jaar 20 keer op en neer varen naar Zwitserland, dan hebben we 200.000.000.000kg op jaarbasis. Te vervoeren is 113.097.336.000m3 x soortelijk gewicht graniet (2700 kg/m3) = 305.362.807.200.000 / 200.000.000.000 = 1527 jaar bezig met varen, dat schiet niet echt op... By the way, over wat precies een tonnage betekent is ook aan verandering onderhevig, zie www.binnenvaart.nl.

LEGO
Een collega suggereerde gewoon ECHTE legoblokjes te gebruiken (geen gek idee, want spelen met Lego is leuk). Ik zag dat de standaard Legoblokjes in de aanbieding zijn bij www.brickshop.nl (van 22,95 voor 19,95) maar liefst 100 nieuwe LEGO stenen met 2x4 noppen in een polybag! Hoeveel legoblokjes in 1 m3? Daarvoor moeten we weten hoe groot een legosteentje precies is.

LEGO pieces have standard sizes so LEGO structures are usually multiples of those dimensions. The Fundamental LEGO Unit (FLU) refers to the height of a simple brick, and can be expressed in standard units, such as the millimeter: the vertical FLU is 9.6 mm. Interestingly, the ratio between the length or width of a brick and its height is not an integer, but a ratio of two small integers: 6 to 5
De inhoud van 1 Fundamental Lego Unit (!) is dan 0.008x0,008x0,0096=0,0000006144m3. In 1m3 gaan dus 1/0,0000006144 = 1.627.604 FLU’s. In het zakje zitten 100x2x4=800 FLU’s, dus heb ik 1.627.604/800 = 2035 zakjes nodig. Dit kost me dan een 2035 x 19,95 = 40.598 euro voor een kuub Lego... Een lego alp gaat me dan toch een slordige 113.097.336.000m3 x 40.598 = 4.591.525.646.928.000 (ruim 4 biljard) euro kosten... Tja, Lego is een dure hobby, dat weten we allemaal. Maar misschien kan ik kwantumkorting krijgen bij Lego BV, even bellen binnenkort.

Nog even doorrekenen. Stel ik leg 1 legoblokje van 2x4 (8 FLU) per seconde. Da’s dan 100 seconden voor 1 zakje met 800 FLU’s en 2035x100=203.500s / 3.600 = 56,5277... uur per 1m3 (ruim 2 dagen). Dan ben ik toch wel even bezig, namelijk (203.500s / 3.600) x 113.097.336.000m3 = 6.393.141.076.667uur = 729.810.625 miljoen jaar. Dat is langer dan alle geologische tijdschalen vanaf het Cambrium tesamen, lijkt me niet realistisch... Maar dat is als ik het in mijn eentje doe natuurlijk. Als nu eens alle Nederlanders de schouders eronder zetten dan zijn we in 729.810.625 / 16.687.421 inwoners = 43,73 jaar klaar, dus waar wachten we nog op?!

Afval
We zouden onze berg natuurlijk ook kunnen bouwen met afval... Een mooi voorbeeld is natuurlijk de prachtige VAM berg in Drenthe. Met zijn 56 meter +NAP is dit de trots van Drenthe, en wordt regelmatig beklommen door wielrenners en wandelaars (beste route naar de top te verkrijgen bij het informatiecentrum). De ronde van Drenthe doet ieder jaar de berg aan (de strijd om de bolletjestrui wordt hier vaak beslist). Omdat de berg goed is afgedekt, is er niets van het onderliggende afval te zien en –ook belangrijk– te ruiken.


Ook skihellingen worden vaak op afvalbergen gebouwd, bijvoorbeeld in Zoetermeer, maar volgens een artikel in de Volkskrant zijn er meer vergelijkbare plaatsen.

Nederland telt een stuk of twintig skiheuvels. Veel daarvan zijn aangelegd op afvalbergen: behalve de skiërs van Nieuwegein slalommen ook de wintersporters van Spaarnwoude, Bergschenhoek, Wijchen, Dordrecht, Rucphen, Zoetermeer, Uden, Oss en Molenhoek over verterende huisvuilzakken en over bouwafval.

Anyway, als we nu eens alle afval in Nederland op een grote hoop zouden gooien (inclusief het afval van bestaande vuilnisbelten)... dus in plaats van honderden kleine vuilstortplaatsen verspreid door Nederland alles op één mega vuilstortplaats op een centrale locatie, hoe ver of beter gezegd hoog zou die berg dan worden?

Volgens dit essay van de universiteit Twente zijn er 4000 oude vuilstortplaatsen met een totaal oppervlak van 8000ha. 1ha=100x100=10000m2 dus dat is 8000 x 10000 =80.000.000m2 = 80km2 = een gebied van 10km bij 8km; komt qua oppervlak aardig in de buurt van onze alp (113km2). Laten we eens uitgaan van een gemiddelde hoogte van 20m van alle huidige afvalbergen (113x0,02=2,26km3), dat zou dan betekenen dat we met alle afval van Nederland bij elkaar ongeveer de eerste 20 meter van de alp kunnen bouwen.

Maar... er is hoop want er komt natuurlijk ook ieder jaar afval bij. In Nederland kwam in 2006 in totaal ruim 60 miljoen ton (= 60 miljard kg) afval vrij. Het grootste deel daarvan is bouw- en sloopafval (39%) en afval uit de industrie (29%). De hoeveelheid gemeentelijk afval die jaarlijks vrijkomt bedraagt ongeveer 10 miljoen ton (16%). Een controle berekening voor gemeentelijk afval komt op dezelfde cijfers uit, het totaal gemeentelijk afval in 2005 was 638 kg/inwoner (cijfers CBS 2005). Uitgaande van 16.000.000 inwoners in Nederland komt dit neer op 638 * 16.000.000 = 10.208.000.000 kg oftewel ongeveer 10 miljoen ton. Uitgaande van een gemiddeld gecompacteerd soortelijk gewicht van afval van 1600 kg/m3 is dat 37.500.000m3 (0,0375km2). Hmm, dat schiet natuurlijk niet op. Nodig 113km3, bestaand afval 2,26km3 + ieder jaar 0,0375km3 erbij... dan duurt het 2953 jaar voordat we genoeg afval hebben...

Maarrr, we kunnen natuurlijk ook afval uit het buitenland gaan importeren... met alle afval van Europa kom je wel een heel eind. Nederland heeft 16.847.000 inwoners, Europa in totaal 503.280.000 inwoners, zie deze website. Dat is 29,9 keer zoveel inwoners. Als we de statistieken nu eens grofweg doortrekken... dus 2,26km2 x 30 = 67,8km2 voor alle bestaande afval van Europa en jaarlijks 0,0375 x 30 = 1,125km3 erbij. Nodig 113km3, dan duurt het jaar slechts 40 jaar voordat we genoeg afval hebben, now we are talking! Daar hebben we dan wel 25.850.819.658 vrachtjes (113.097.336.000m3 x 1600kg/m3 / 7000), want een vuilniswagen kan ongeveer 7000kg vuilnis vervoeren. We kunnen hier wel spreken van een logistieke uitdaging ;-).

Inmiddels ben ik echter van gedachten veranderd! Principieel is het beter om afval zoveel mogelijk te hergebruiken en te recyclen. De scheidingstechnieken worden steeds beter, in de toekomst dus steeds minder afval. Sterker nog, ik denk dat gezien de huidige tekorten aan grondstoffen zoals metalen en olie in de nabije toekomst afvalbergen weer zullen worden afgegraven om alle waardevolle matrialen (plastic, metalen, etc.) eruit te halen. Verbranding van afval is wat dat betreft ook al geen goed idee (hoewel het energie oplevert op de korte termijn).

Kortom, laten we maar zand nemen!

Naar Bouwmateriaal - Deel 2
Naar Bouwmateriaal - Deel 3

Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende

Wednesday, August 3, 2011

Een alp in Nederland (4) – Locatie

Waar kunnen we de alp het best bouwen? Een vraag die nog niet zo makkelijk te beantwoorden is, want we hebben nogal wat ruimte nodig... Om precies te zijn hebben we een gebied van ongeveer 114 km2 nodig (zie eerdere berekeningen).


Op het vaste land zullen afhankelijk van de locatie dorpen ontruimd c.q. verplaatst moeten worden en de infrastructuur zal moeten worden omgeleid. Een voorbeeld van een grootschalige ontruiming vinden we in het Ruhrgebiet in Duitsland. Daar zijn in verband met de ontginning van bruinkool uit dagbouw mijnen (Garzweiler I en II) hele dorpen verplaatst, zie website over Garzweiler.

Garzweiler I is 66 km² groot. Garzweiler II is 48 km² groot, totaal beslaat deze dagbouwmijn dus 114 km², precies evenveel als het benodigde oppervlak van de alp! Het is overigens een indrukwekkende kuil die daar gegraven is, een echte aanrader om een keer te gaan kijken! Check het uitzichtspunt bij Jackerath. Een goede plek om (Uitzichtspunt Jackerath. De satellietbeelden in Google Maps zien er wat vreemd uit). Met veldwerk Fysische Geografie ben ik er voor het eerst geweest en later nog eens tijdens een vakantie. Iedere keer ben ik weer onder de indruk.

Qua landverhuizingen kunnen de Chinezen er natuurlijk ook wat van; voor de driekloven (three gorges) dam is een gigantisch gebied (reservoir oppervlak 1,000,000 km2, inhoud 39.3 km3) onder water is gezet en 1.24 miljoen mensen moesten daarvoor worden verplaatst. In 2009 zullen 13 grote en 140 kleinere steden en meer dan 1.300 dorpen, samen met 1.600 fabrieken en mijnen en een onbekend aantal boerderijen onder de oppervlakte verdwenen zijn valt te lezen op www.solidariteit.nl.

Bouwen op land
Stel dat je op land wil bouwen, dan zijn zou het bouwen in een van de polders (Wieringermeer, NOpolder of Flevopolder) nog de minste impact hebben, omdat deze gebieden relatief gezien dun bevolkt zijn. De huidige landbouwgrond kan worden gecompenseerd door landbouwgrond op de berghellingen te gaan aanleggen (bvb terras bouw zoals in Indonesie plaatsvindt).

Locatie Flevoland

Locatie Noordoostpolder

Locatie Wieringermeer

We kunnen wel stellen dat bouwen op het vaste land tot erg veel weerstand en juridische procedures (onteigening, bezwaarschriften, etc.) gaat leiden. Over de verlenging van de A4 bij Delft hebben we ten slot van rekening al 40 jaar gedaan (dat doen ze in China toch sneller...).

Bouwen in het water
Vanuit dit oogpunt is het beter om een locatie vlak voor de kust te kiezen. Er liggen al plannen om kunstmatige eilanden voor de kust te maken, onder andere voor uitbreidingen van Schiphol, dus zo gek is dit idee niet. Zo is er een plan met een voorstel voor de aanleg van een reeks eilanden voor de kust.


Daarnaast is er nog een plan met een nationalistisch tintje om een tulpvormig eiland aan te leggen. (motie Atsma)


Alternatieve locatie is de waddenzee (bvb ten noorden van een van de eilanden). De Waddenzee zou goed zijn om de werkgelegenheid in de noordelijke provincies een boost te geven. Locatie markermeer kan eventueel ook, daar liggen de plannen ook al jaren voor klaar, zie Markerwaard, aangegeven als ZW-polder in het plan Lely


Eindconclusie kan denk ik zijn dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de locatie van de alp, waarbij een locatie vlak voor de kust denk ik de meeste kans van slagen heeft.


Naar Inhoudsopgave
Naar Vorige
Naar Volgende